2022

  1. Sivilforsvaret forberedt på ekstremvær

    Onsdag og torsdag treffer ekstremværet Gyda store deler av landet. Sivilforsvaret har gjort nødvendige forberedelser for å kunne bistå nød- og beredskapsetater og kommuner med å håndtere konsekvensene av ekstremværet.

  2. Sivilforsvaret tester tyfonene 12. januar

    Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.