2022

 1. Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 8. juni

  Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 2. 272 oppdrag for Sivilforsvaret i 2021

  I 2021 hadde Sivilforsvaret 272 oppdrag. 115 av dem var håndtering av koronapandemien. Til sammen var 4 165 mannskaper i innsats i 52 594 timer.

 3. Ny sivilforsvarsforskrift fra 1. mars 2022

  Den nye sivilforsvarsforskriften fra DSB gjelder for Sivilforsvarets virksomhet og rettigheter og plikter for dem som blir pålagt tjeneste i Sivilforsvaret. Her finner du mer om de viktigste endringene.

 4. Sivilforsvaret forberedt på ekstremvær

  Onsdag og torsdag treffer ekstremværet Gyda store deler av landet. Sivilforsvaret har gjort nødvendige forberedelser for å kunne bistå nød- og beredskapsetater og kommuner med å håndtere konsekvensene av ekstremværet.

 5. Sivilforsvaret tester tyfonene 12. januar

  Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.