Ny sivilforsvarsforskrift fra 1. mars 2022

Den nye sivilforsvarsforskriften fra DSB gjelder for Sivilforsvarets virksomhet og rettigheter og plikter for dem som blir pålagt tjeneste i Sivilforsvaret. Her finner du mer om de viktigste endringene.

Tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Kapittel 3 i forskriften tar for seg rettigheter og plikter for de ulike stadiene av tjenesteplikten i Sivilforsvaret, fra rekrutteringsmøtet, pålegg om tjenesteplikt, innkalling til tjeneste, til opphør av tjeneste eller avtale om videre tjenesteplikt.

Her finner du også bestemmelser om opplysnings- og meldeplikt, innhenting og behandling av personopplysninger og forbud mot å bruke berusende eller bedøvende midler for deg som er under tjeneste i Sivilforsvaret.

Midlertidig fritak fra tjeneste og godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret

Kapittel 4 og 5 regulerer noen sentrale rettigheter for deg som er tjenestepliktig. I disse kapitlene finner du reglene om midlertidig fritak og godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret.  

Noen eksempler på de nye bestemmelsene i forskriften:

Mer informasjon om bestemmelsene i den nye forskriften finner du i Veileder til forskrift om sivilforsvar på dsb.no.

Svar på ofte stilte spørsmål finner du her

Les den nye sivilforsvarsforskriften på Lovdata

Veileder til sivilforsvarsforskriften